Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios taisyklės yra laikomos pirkimo – pardavimo sutartimi tarp MB Andrius Flags LT (toliau taisyklėse įvardijamas kaip Pardavėjas) ir Pirkėjo, perkančio internetinėje parduotuvėje Flags.lt. Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti internetinėje parduotuvėje teisę turi:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo ir apmokėjimo būdus paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“. Iškart po šio veiksmo Pirkėjas gauna į pirkimo metu nurodytą el. paštą laišką su užsakymo informacija.
1.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad pirkėjas nesusipažino su internetinės parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

II. Privatumo politika.
2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje Pirkėjas nesiregistruodamas internetinės parduotuvės svetainėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą, taip pat pastabų laukelyje įrašyti jo manymu aktualią informaciją tinkamam užsakymo vykdymui.
2.3. Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai TIK Administratoriaus ir jo partnerių, kurie susiję su užsakymų vykdymu.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. Siunčiami laiškai iškart po užsakymo patvirtinimo, laiškai informuojantys apie užsakymo būsenos pasikeitimą (patvirtinimas ir informavimas apie išsiuntimą, padėka už pirkimą po užsakymo gavimo/atsiėmimo).
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.6. Pirkėjas patvirtina jog supranta ir žino, kad naršant internetinėje parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo naudojamasi, bus išsaugomi slapukai („Cookies”). Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kurie išsaugo informaciją apie Jūsų aplankytą svetainę ir joje naršytus puslapius. Administratoriui šie slapukai jokios konfidencialios informacijos apie pirkėją nesuteikia ir jie yra naudojami norint suteikti galimybę pasiūlyti geresnę paslaugų kokybę. Kiekvienas pirkėjas savo interneto naršyklėje gali uždrausti ar iš dalies apriboti slapukų išsaugojimą. Tokiu atveju kai kurios parduotuvės paslaugos gali neveikti.
2.7. Pirkėjo pateikti duomenys nebus naudojami rinkodaros tikslais išskyrus tuos atvejus minimus X. punkte „Rinkodara ir informacija”.

III. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje Aktualu žinoti kiekvienam: negrąžinamų prekių sąrašas | VVTAT „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Tikslią informaciją apie galimybę grąžinti pirkėjai gali rasti internetinės parduotuvės Informacijos skiltyje „Prekių grąžinimas”.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos prekinė išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir yra tinkama pardavimui dar kartą kitam pirkėjui.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti kainą, kurią mokėjo pirkėjas užsakymo metu (pagal PVM sąskaitoje faktūroje esančias kainas, įvertinant pritaikytas nuolaidas).
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos
3.7. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

IV. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją apie atsiradusius nesklandumus, kurie susiję su tolimesniu Pirkėjo užsakymo vykdymu.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

V. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, sąskaitos.
5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ ir gauna patvirtinimą į el. paštą.
5.3. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaityti gali užsakymo metu galiojančiais atsiskaitymo būdais.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas
5.6. Pardavėjas, negavęs apmokėjimo iš Pirkėjo už užsakymą per 3 darbo dienas, turi teisę atšaukti užsakymą.
5.7. Pardavėjas visiems užsakymams išrašo Sąskaitas faktūras ir jas siunčia elektroniniu paštu.

VI. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
6.4. Prekių pristatymo terminas susideda iš dviejų dalių – prekių išsiuntimo termino (šis terminas nurodomas prekės puslapyje, o jeigu nėra nurodyto, jį galite sužinoti parduotuvėje pateiktais kontaktais) ir prekių pristatymo termino.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija. (Nuotraukos būtinos būklei įvertinti)

VII. Prekių kokybė.
7.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

VIII. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje Aktualu žinoti kiekvienam: negrąžinamų prekių sąrašas | VVTAT „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes (arba kompensuoti grąžinimo išlaidas) ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama už prekes sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8.7. Pirkėjas, norintis grąžinti prekes dėl netikusio dydžio ar nepatikusios prekės, siuntimo išlaidas apmoka pats.
8.8. Keičiamas prekes Pardavėjas siunčia nemokamai Lietuvos paštu nepriklausomai nuo užsakyme pasirinkto siuntimo būdo. Pirkėjui gali tekti primokėti pagal galiojančius pristatymo įkainius, jei pageidauja kitokio pristatymo būdo.

IX. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
9.7 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniame padalinyje apskrityse – www.vvtat.lt/index.php?470187665 arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

X. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
10.6. Pirkėjas gali prenumeruoti Parduotuvės naujienlaiškius svetainėje esančiomis prenumeravimo formomis. Naujienlaiškio atsisakyti gali paspaudęs specialią nuorodą naujienlaiškyje.

XI. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę