Tarptautinėms organizacijoms kalbos barjerų trūkumus kompensuoti padeda vėliavos. Kai iškeliamos tokių organizacijų, kaip Jungtinių Tautų, NATO, Europos Sąjungos, Raudonojo kryžiaus ar Maltos ordino, vėliavos, niekam nekyla klausimų, kokiai organizacijai yra atstovaujama.

Be paminėtų tarptautinių organizacijų, mes Lietuvoje turime begalę jaunimo, religinių, politinių ir labdaros organizacijų, kurios taip pat neapsieina be tokio organizacijos atributo kaip vėliava.

Organizacijų vėliavos yra dažnai keliamos kartu su vienos ar kelių šalių vėliavomis. Paprastai tokiais atvejais yra keliamos vienodo dydžio vėliavos, nepriklausomai nuo to, kokie vėliavų matmenys būna nurodyti vėliavos protokoluose ar reglamentuose. Tačiau kiekvienu atveju sprendžia užsakovas.

Vėliavų gamybos būdai

Vėliavos dydžio parinkimas